با هارد های ssd nvme و شبکه قوی با سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
IR-2
قیمت130,000/ماهیانه
  2 GB RAM DDR4
  40 GB SSD NVMe
  2 Core CPU
  مجازی شده KVM
  کنترل پنل Virtulizor
  نصب سیستم عامل های لینوکسی و ویندوز 2019
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز

IR-4
قیمت200,000/ماهیانه
  4 GB RAM DDR4
  60 GB SSD NVMe
  3 Core CPU
  مجازی شده KVM
  کنترل پنل Virtulizor
  نصب سیستم عامل های لینوکسی و ویندوز 2019
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
IR-8
قیمت320,000/ماهیانه
  8 GB RAM DDR4
  100 GB SSD NVMe
  4 Core CPU
  مجازی شده KVM
  کنترل پنل Virtulizor
  نصب سیستم عامل های لینوکسی و ویندوز 2019
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
IR-12
قیمت480,000/ماهیانه
  12 GB RAM DDR4
  150 GB SSD NVMe
  6 Core CPU
  30 TB bandwidth
  مجازی شده KVM
  کنترل پنل Virtulizor
  نصب سیستم عامل های لینوکسی و ویندوز 2019
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز