نمایندگی هاست آلمان SSD NVMe
پلان 1
قیمت75,000/ماهیانه
  7 گیگابایت فضا
  اکانت Cpanel مجاز 15 عدد
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  سیستم عامل CloudLinux
  وب سرور LiteSpeed
  1 گیگابایت رم اشتراکی
  ۱ گیگابایت حجم دیتابیس
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  پهنای باند نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  فعالسازی SSL رایگان
  ساب دامنه نامحدود
  پارک دامنه نامحدود
پلان 2
قیمت110,000/ماهیانه
  ۱۰ گیگابایت فضا
  اکانت Cpanel مجاز 25 عدد
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  سیستم عامل CloudLinux
  وب سرور LiteSpeed
  1 گیگابایت رم اشتراکی
  ۱ گیگابایت حجم دیتابیس
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  پهنای باند نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  فعالسازی SSL رایگان
  ساب دامنه نامحدود
  پارک دامنه نامحدود
پلان 3
قیمت170,000/ماهیانه
  15 گیگابایت فضا
  اکانت Cpanel مجاز 35 عدد
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  سیستم عامل CloudLinux
  وب سرور LiteSpeed
  1 گیگابایت رم اشتراکی
  ۱ گیگابایت حجم دیتابیس
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  پهنای باند نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  فعالسازی SSL رایگان
  ساب دامنه نامحدود
  پارک دامنه نامحدود
پلان 4
قیمت210,000/ماهیانه
  25 گیگابایت فضا
  اکانت Cpanel مجاز 50 عدد
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  سیستم عامل CloudLinux
  وب سرور LiteSpeed
  1 گیگابایت رم اشتراکی
  ۱ گیگابایت حجم دیتابیس
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  پهنای باند نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  فعالسازی SSL رایگان
  ساب دامنه نامحدود
  پارک دامنه نامحدود
پلان 5
قیمت280,000/ماهیانه
  60 گیگابایت فضا
  اکانت Cpanel مجاز 70 عدد
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  سیستم عامل CloudLinux
  وب سرور LiteSpeed
  1 گیگابایت رم اشتراکی
  ۱ گیگابایت حجم دیتابیس
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  پهنای باند نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  فعالسازی SSL رایگان
  ساب دامنه نامحدود
  پارک دامنه نامحدود