سرور های اختصاصی هلند با کیفیت بسیار بالا و سرعت مناسب دارای هارد های ssd nvme و رم های DDR4
پلان 1
قیمت1,650,000/ماهیانه
 • AMD Ryzen 5 3600 (6c/12t @ 3.6 GHz) CPU
 • 17807 Passmark score
 • 32 GB DDR4 RAM
 • 480 GB NVMe Storage
 • 1 Gbps Uplink
 • 50 TB Traffic
 • Amsterdam location
پلان 2
قیمت2,500,000/ماهیانه
 • AMD Ryzen 7 3700X (8c/16t @ 3.6 GHz) CPU
 • 22704 Passmark score
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 960 GB NVMe Storage
 • 1 Gbps Uplink
 • 50 TB Traffic
 • Amsterdam location
پلان 3
قیمت2,900,000/ماهیانه
 • AMD Ryzen 9 3900X (12c/24t @ 3.8 GHz) CPU
 • 32820 Passmark score
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 960 GB NVMe Storage
 • 1 Gbps Uplink
 • 50 TB Traffic
 • Amsterdam location
پلان 4
قیمت4,200,000/ماهیانه
 • AMD Ryzen 9 3900X (12c/24t @ 3.8 GHz) CPU
 • 32820 Passmark score
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 1920 GB NVMe Storage
 • 1 Gbps Uplink
 • 50 TB Traffic
 • Amsterdam location