ارائه شده از دیتاسنتر دیجیتال اوشن
X1
قیمت180,000/ماهیانه
  1 GB RAM DDR4
  10 GB SSD
  1 Core CPU
  1 TB bandwidth
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
  تحویل ایپی سالم
X2
قیمت220,000/ماهیانه
  2 GB RAM DDR4
  25 GB SSD
  1 Core CPU
  1 TB bandwidth
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
  تحویل ایپی سالم