سرور مجازی فرانسه SSD NVME
VPS 2X
قیمت120,000/ماهیانه
  2 GB RAM DDR4
  40 GB SSD NVMe
  1 Core CPU
  5 TB bandwidth
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  پینگ زیر 1ms
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
  از دیتاسنتر OVH فرانسه
  فایروال قوی نسبت به دیگر دیتاسنتر ها
VPS 4X
قیمت180,000/ماهیانه
  4 GB RAM DDR4
  60 GB SSD NVMe
  2 Core CPU
  10 TB bandwidth
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  پینگ زیر 1ms
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
  از دیتاسنتر OVH فرانسه
  فایروال قوی نسبت به دیگر دیتاسنتر ها
VPS 8X
قیمت270,000/ماهیانه
  8 GB RAM DDR4
  100 GB SSD NVMe
  3 Core CPU
  20 TB bandwidth
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  پینگ زیر 1ms
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
  از دیتاسنتر OVH فرانسه
  فایروال قوی نسبت به دیگر دیتاسنتر ها
VPS 12X
قیمت450,000/ماهیانه
  12 GB RAM DDR4
  150 GB SSD NVMe
  6 Core CPU
  30 TB bandwidth
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  پینگ زیر 1ms
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
  از دیتاسنتر OVH فرانسه
  فایروال قوی نسبت به دیگر دیتاسنتر ها