مستر ریسلر هاست آلمان SSD NVMe
پلان 1
قیمت40,000/ماهیانه
  ۱۰ گیگابایت فضا
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  ترافیک ماهیانه نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  تعداد ساب دامین نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  وب سرور LiteSpeed
  سیستم عامل CloudLinux
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  اکانت WHM مجاز ۵ عدد
  اکانت سی پنل مجاز ۳۰ عدد
  تحویل پس از پرداخت آنلاین
پلان 2
قیمت60,000/ماهیانه
  ۲۰ گیگابایت فضا
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  ترافیک ماهیانه نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  تعداد ساب دامین نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  وب سرور LiteSpeed
  سیستم عامل CloudLinux
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  اکانت WHM مجاز ۱۰ عدد
  اکانت سی پنل مجاز ۵۰ عدد
  تحویل پس از پرداخت آنلاین
پلان 3
قیمت95,000/ماهیانه
  ۵۰ گیگابایت فضا
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  ترافیک ماهیانه نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  تعداد ساب دامین نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  وب سرور LiteSpeed
  سیستم عامل CloudLinux
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  اکانت WHM مجاز ۳۰ عدد
  اکانت سی پنل مجاز ۱۰۰ عدد
  تحویل پس از پرداخت آنلاین
پلان 4
قیمت175,000/ماهیانه
  ۱۰۰ گیگابایت فضا
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  ترافیک ماهیانه نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  تعداد ساب دامین نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  وب سرور LiteSpeed
  سیستم عامل CloudLinux
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  اکانت WHM مجاز ۵۰ عدد
  اکانت سی پنل مجاز ۲۰۰ عدد
  تحویل پس از پرداخت آنلاین