هاست مخصوص میدلاین آلمان منابع بالا و مناسب ربات میدلاین
پلان 1
قیمت27,000/ماهیانه
  فضا 3 گیگابایت SSD NVME
  میزان رم (Ram) 2 Gb
  ورودی و خروجی (I/O Usage) 4 Mb
  کانکشن همزمان (Concurrent connections) 30
  پروسس همزمان (Number of processes) 100

  هارد SSD NVME
  آخرین نسخه CPanel
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور LiteSpeed
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  تحویل خودکار
پلان 2
قیمت36,000/ماهیانه
  فضا 5 گیگابایت SSD NVME
  میزان رم (Ram) 2.5 Gb
  ورودی و خروجی (I/O Usage) 6 Mb
  کانکشن همزمان (Concurrent connections) 40
  پروسس همزمان (Number of processes) 120

  هارد SSD NVME
  آخرین نسخه CPanel
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور LiteSpeed
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  تحویل خودکار
پلان 3
قیمت44,000/ماهیانه
  فضا 7 گیگابایت SSD NVME
  میزان رم (Ram) 3 Gb
  ورودی و خروجی (I/O Usage) 8 Mb
  کانکشن همزمان (Concurrent connections) 40
  پروسس همزمان (Number of processes) 140

  هارد SSD NVME
  آخرین نسخه CPanel
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور LiteSpeed
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  تحویل خودکار
پلان 4
قیمت56,000/ماهیانه
  فضا 10 گیگابایت SSD NVME
  میزان رم (Ram) 4Gb
  ورودی و خروجی (I/O Usage) 10 Mb
  کانکشن همزمان (Concurrent connections) 40
  پروسس همزمان (Number of processes) 160

  هارد SSD NVME
  آخرین نسخه CPanel
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور LiteSpeed
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  تحویل خودکار
پلان 5
قیمت67,000/ماهیانه
  فضا 15 گیگابایت SSD NVME
  میزان رم (Ram) 5 Gb
  ورودی و خروجی (I/O Usage) 12 Mb
  کانکشن همزمان (Concurrent connections) 40
  پروسس همزمان (Number of processes) 180

  هارد SSD NVME
  آخرین نسخه CPanel
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور LiteSpeed
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  تحویل خودکار
پلان 6
قیمت81,000/ماهیانه
  فضا 20 گیگابایت SSD NVME
  میزان رم (Ram) 6 Gb
  ورودی و خروجی (I/O Usage) 14 Mb
  کانکشن همزمان (Concurrent connections) 40
  پروسس همزمان (Number of processes) 200

  هارد SSD NVME
  آخرین نسخه CPanel
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور LiteSpeed
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  تحویل خودکار