آلفا ریسلر هاست المان
پلان 1
قیمت95,000/ماهیانه
  ۱۰ گیگابایت فضا
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  ترافیک ماهیانه نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  تعداد ساب دامین نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  وب سرور LiteSpeed
  سیستم عامل CloudLinux
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  اکانت مستر مجاز 2 عدد
  اکانت ریسلر مجاز 5 عدد
  اکانت سی پنل مجاز 30 عدد
  تحویل پس از پرداخت آنلاین
پلان 2
قیمت190,000/ماهیانه
  25 گیگابایت فضا
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  ترافیک ماهیانه نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  تعداد ساب دامین نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  وب سرور LiteSpeed
  سیستم عامل CloudLinux
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  اکانت مستر مجاز 4 عدد
  اکانت ریسلر مجاز 10 عدد
  اکانت سی پنل مجاز 55 عدد
  تحویل پس از پرداخت آنلاین
پلان 3
قیمت260,000/ماهیانه
  50 گیگابایت فضا
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  ترافیک ماهیانه نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  تعداد ساب دامین نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  وب سرور LiteSpeed
  سیستم عامل CloudLinux
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  اکانت مستر مجاز 5 عدد
  اکانت ریسلر مجاز 12 عدد
  اکانت سی پنل مجاز 100 عدد
  تحویل پس از پرداخت آنلاین
پلان 4
قیمت480,000/ماهیانه
  100 گیگابایت فضا
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  ترافیک ماهیانه نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  تعداد ساب دامین نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  وب سرور LiteSpeed
  سیستم عامل CloudLinux
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  اکانت مستر مجاز 7 عدد
  اکانت ریسلر مجاز 15 عدد
  اکانت سی پنل مجاز 200 عدد
  تحویل پس از پرداخت آنلاین
پلان 5
قیمت890,000/ماهیانه
  200 گیگابایت فضا
  کنترل پنل Cpanel/WHM
  بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
  ترافیک ماهیانه نامحدود
  تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
  تعداد ساب دامین نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  وب سرور LiteSpeed
  سیستم عامل CloudLinux
  ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
  اکانت مستر مجاز 10 عدد
  اکانت ریسلر مجاز 25 عدد
  اکانت سی پنل مجاز 300 عدد
  تحویل پس از پرداخت آنلاین