سرور مجازی فرانسه SSD NVME
VPS 4X
قیمت340,000/mo
  4 RAM DDR4
  60 GB SSD NVMe
  2 Core CPU
  Unlimited bandwidth
  نصب و راه اندازی سریع
  شبکه پایدار و قوی
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
  از دیتاسنتر OVH فرانسه
  فایروال قوی نسبت به دیگر دیتاسنتر ها
VPS 8X
قیمت595,000/mo
  8 GB RAM DDR4
  100 GB SSD NVMe
  4 Core CPU
  Unlimited bandwidth
  فعالسازی خودکار و ۲۰ ثانیه پس از پرداخت
  شبکه پایدار و قوی
  پینگ زیر 1ms
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
  از دیتاسنتر OVH فرانسه
  فایروال قوی نسبت به دیگر دیتاسنتر ها
VPS 12X
قیمت975,000/mo
  12 GB RAM DDR4
  150 GB SSD NVMe
  6 Core CPU
  فعالسازی خودکار و ۲۰ ثانیه پس از پرداخت
  ترافیک نامحدود
  شبکه پایدار و قوی
  پینگ زیر 1ms
  نصب و کانفیگ رایگان سی پنل در صورت نیاز
  از دیتاسنتر OVH فرانسه
  فایروال قوی نسبت به دیگر دیتاسنتر ها