سرور های ابری هتزنر قابل ارائه از تمام لوکیشن های هتزنر
CX11
قیمت310,000/mo
  1 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
  2100 مگاهرتز فرکانس CPU
  2 گیگابایت رم DDR4
  20 گیگابایت فضا NVMe
  10 گیگابیت پورت اختصاصی
  20 ترابایت پهنای باند
  قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند امریکا
  قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
CPX11
قیمت360,000/mo
  2 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
  5000 مگاهرتز فرکانس CPU
  2 گیگابایت رم DDR4
  40 گیگابایت فضا NVMe
  10 گیگابیت پورت اختصاصی
  20 ترابایت پهنای باند
  قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
  قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
CX21
قیمت390,000/mo
  2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
  4200 مگاهرتز فرکانس CPU
  4 گیگابایت رم DDR4
  40 گیگابایت فضا NVMe
  10 گیگابیت پورت اختصاصی
  20 ترابایت پهنای باند
  قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
  قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
CPX21
قیمت580,000/mo
  ۳ هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
  7500 مگاهرتز فرکانس CPU
  4 گیگابایت رم DDR4
  80 گیگابایت فضا NVMe
  10 گیگابیت پورت اختصاصی
  20 ترابایت پهنای باند
  قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
  قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
CX31
قیمت680,000/mo
  2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
  4200 مگاهرتز فرکانس CPU
  8 گیگابایت رم DDR4
  80 گیگابایت فضا NVMe
  10 گیگابیت پورت اختصاصی
  20 ترابایت پهنای باند
  قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
  قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن