پلان مورد نظر را انتخاب نمایید
پلان 1
قیمت8,000/mo
  فضا 1 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  هارد SSD NVME
  رم اختصاصی 1.5 گیگابایت
  ورودی و خروجی (I/O) 5 مگابایت
  آخرین نسخه CPanel
  دسترسی CGI
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور لایت اسپید
  دارای آنتی شلر قوی
  بک آپ گیری روزانه
  آپتایم %99.99
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت تنظیم ورژن PHP
  لوکیشن آمستردام هلند
پلان 2
قیمت10,000/mo
  فضا 2 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  هارد SSD NVME
  رم اختصاصی 1.5 گیگابایت
  ورودی و خروجی (I/O) 5 مگابایت
  آخرین نسخه CPanel
  دسترسی CGI
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور لایت اسپید
  دارای آنتی شلر قوی
  بک آپ گیری روزانه
  آپتایم %99.99
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت تنظیم ورژن PHP
  لوکیشن آمستردام هلند
پلان 3
قیمت14,000/mo
  فضا 3 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  هارد SSD NVME
  رم اختصاصی 1.5 گیگابایت
  ورودی و خروجی (I/O) 5 مگابایت
  آخرین نسخه CPanel
  دسترسی CGI
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور لایت اسپید
  دارای آنتی شلر قوی
  بک آپ گیری روزانه
  آپتایم %99.99
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت تنظیم ورژن PHP
  لوکیشن آمستردام هلند
پلان 4
قیمت17,000/mo
  فضا 4 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  هارد SSD NVME
  رم اختصاصی 1.5 گیگابایت
  ورودی و خروجی (I/O) 5 مگابایت
  آخرین نسخه CPanel
  دسترسی CGI
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور لایت اسپید
  دارای آنتی شلر قوی
  بک آپ گیری روزانه
  آپتایم %99.99
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت تنظیم ورژن PHP
  لوکیشن آمستردام هلند
پلان 5
قیمت21,000/mo
  فضا 5 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  هارد SSD NVME
  رم اختصاصی 1.5 گیگابایت
  ورودی و خروجی (I/O) 5 مگابایت
  آخرین نسخه CPanel
  دسترسی CGI
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور لایت اسپید
  دارای آنتی شلر قوی
  بک آپ گیری روزانه
  آپتایم %99.99
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت تنظیم ورژن PHP
  لوکیشن آمستردام هلند
پلان 6
قیمت26,000/mo
  فضا 7 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  هارد SSD NVME
  رم اختصاصی 1.5 گیگابایت
  ورودی و خروجی (I/O) 5 مگابایت
  آخرین نسخه CPanel
  دسترسی CGI
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور لایت اسپید
  دارای آنتی شلر قوی
  بک آپ گیری روزانه
  آپتایم %99.99
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت تنظیم ورژن PHP
  لوکیشن آمستردام هلند
پلان 7
قیمت30,000/mo
  فضا 10 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  هارد SSD NVME
  رم اختصاصی 1.5 گیگابایت
  ورودی و خروجی (I/O) 5 مگابایت
  آخرین نسخه CPanel
  دسترسی CGI
  سیستم عامل Cloud Linux
  وب سرور لایت اسپید
  دارای آنتی شلر قوی
  بک آپ گیری روزانه
  آپتایم %99.99
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت تنظیم ورژن PHP
  لوکیشن آمستردام هلند